jgdk.net
当前位置:首页 >> qq 00049 >>

qq 00049

网络问题

网络有问题

删除掉QQ然后格式化下手机和内存卡,然后到腾讯网下载个安全的QQ版本!

我的今天也出现这个问题了,同样手机登陆没有问题

歌声形成的空间,任凭年华来去自由。 生命不会静止不动并听任我们孤寂无为。 多想停在昨天,停在单纯的从前。 我要用漫不经心的态度,过随遇而安的生活。 //、万丈红尘、我只愿做个看戏人。 从现在起,想念的心只为你而跳动 此生做一个平凡的女...

当然有,尤其是一些图片的时候,有时候再加上网速比较慢,比较卡,就会导致信息打不开,这样的话,有时只能通过查看聊天记录才能解决。

罗池 译 我们对望, 温柔的心,憎恶广而黑的死亡! 纸钱燃尽 我带着令人痛苦的愤怒之唇度过一生。 他的祖先起源于中海,哈哈

www.qq.com

::[SEL]金钱最大 94000130 FFFB0000 62110DC0 00000000 B2110DC0 00000000 00000088 000F423F D2000000 00000000 ::[SEL]全徽章 94000130 FFFB0000 62110DC0 00000000 B2110DC0 00000000 2000008E 000000FF D2000000 00000000 ::[SEL]全精灵球 9...

::[SEL]金钱最大 94000130 FFFB0000 62110DC0 00000000 B2110DC0 00000000 00000088 000F423F D2000000 00000000 ::[SEL]全徽章 94000130 FFFB0000 62110DC0 00000000 B2110DC0 00000000 2000008E 000000FF D2000000 00000000 ::[SEL]全精灵球 9...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.jgdk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com